SKOGSBRAND 2021

Föreläsare

Stefan Andersson

Stefan Andersson

MSB

Stefan Andersson är meteorolog och jobbar på MSB som handläggare inom naturolyckor – skogsbrand. Stefan arbetar bland annat med brandriskprognoser och är ansvarig för MSB:s mobila app Brandrisk Ute. Stefan kommer på Brandbefälsmötet, tillsammans med Anna Belking från SMHI, att ge en tillbakablick på brandrisksäsongen 2020.

SKOGSBRAND 2021

ANMÄLAN

Anmäl dig till Skogsbrand 2021 nu!

Läs mer

PROGRAM

Skogsbrand 2021 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

FÖRELÄSARE

Anna Belking

SMHI

Anna Belking arbetar som prognosmeteorolog på SMHI där hon jobbar som vakthavande meteorolog/TiB och...

Läs mer om våra föreläsare här