SKOGSBRAND 2021

Program

Skogsbrand 2021 Program


17 mars 2021

09.00-09.05 Välkommen till Skogsbrandskydd 2021
Karsten Erichs - Moderator
09.05-09.20 Information från MSB
Camilla Asp - Vikarierande generaldirektör MSB
09.20-09.40 Brandrisksäsongen 2020 – en tillbakablick
Stefan Andersson - MSB
Anna Belking- SMHI
09.40-10.20 Aktuella händelser
Skogsbränder i Västervik
Peter Helge , Sara Stenbeck - Västerviks räddningstjänst
Skogsbranden i Högbrännaberget i Trehörningsjö
Jörgen Seijsing - Räddningstjänsten Örnsköldsvik
10.20-10.30 Paus
10.30-11.00 Förstärknings- och flygresurser
Petronella Norell - MSB
11.00-11.20 Rapport från luften - Helikopterpilot berättar
Stefan Larsson, Fredrik Wikström - Storm Heliworks
11.20-11.50 Utveckling av brandrisksystemet
Leif Sandahl - MSB
11.50-12.50 Lunch
12.50-13.10 Rapport: Modell för hur eftersläckningsarbete kan organiseras i områden med många berörda markägare
Sara Wickenberg - Länsstyrelsen Jämtland
13.10-13.30 Arbetsgrupp för att ta fram gemensamma riktlinjer
Rolf Björheden - Skogforsk
13.30-13.50 Erfarenheter från Räddningstjänsten
Christer Björkman - Umeåregionens brandförsvar
13.50-14.30 Detektering och varningssystem
Adam Dybbro - SMHI
Björn Lasell - Gästrike räddningstjänst


Anmäl dig till webbinarium Skogsbrand 2021 nu!

Anmälan

SKOGSBRAND 2021

ANMÄLAN

Anmäl dig till Skogsbrand 2021 nu!

Läs mer

PROGRAM

Skogsbrand 2021 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

FÖRELÄSARE

Björn Lasell

Gästrike Räddningstjänst

Björn Lasell arbetar som systemtekniker vid Gästrike Räddningstjänst med ansvar över bland annat bes...

Läs mer om våra föreläsare här