SKOGSBRAND 2021

Föreläsare

Skogsbrand 2021 Föreläsare

Föreläsarna på Skogsbrand 2021

Camilla Asp

MSB

Camilla Asp är vikarierande generaldirektör på MSB

Läs mer om Camilla

Stefan Andersson

MSB

Stefan Andersson är meteorolog och jobbar på MSB som handläggare inom naturolyckor – skogsbrand. Stefan arbetar bland annat med brandriskprognoser och är ansvarig för MSB:s mobila app Brandrisk Ute. Stefan kommer på Brandbefälsmötet, tillsammans med Anna Belking från SMHI, att ge en tillbakablick på brandrisksäsongen 2020.

Läs mer om Stefan

Sara Wickenberg

MSB

Sara Wickenberg är brandingenjör med bakgrund inom kommunal räddningstjänst. Sedan 2018 arbetar hon som beredskapshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Saras arbetsuppgifter är främst kopplade till räddningstjänst, lagen om skydd mot olyckor samt krisberedskap.

Tillsammans med en kollega har Sara arbetat fram en modell för hur eftersläckningsarbete kan organiseras i områden med många berörda markägare. Modellen utgjorde en del av ett regeringsuppdrag som Länsstyrelsen Jämtlands län fick efter skogsbränderna sommaren 2018.

Läs mer om Sara

Sara Stenbeck

Räddningstjänsten Västervik

Sara Stenbeck arbetar som styrkeledare i Räddningstjänsten Västervik. Sara har jobbat med räddningstjänst sedan 2002 och kommer att vara med på Skogsbrand 2021 och prata om Skogsbränder i Västervik där de använde sig av flygande resurser.

Läs mer om Sara

Björn Lasell

Gästrike Räddningstjänst

Björn Lasell arbetar som systemtekniker vid Gästrike Räddningstjänst med ansvar över bland annat beslutsstöd, operativ teknik och samband. Han har ett stort intresse för obemannade luftfartyg (UAS) och geografisk information samt ingår i en av MSBs förstärkningsresurser för samband och ledning. Tillsammans med Adam Dybbroe på SMHI kommer Björn på Skogsbrand 2021 att berätta mer om Detektering och varningssystem.

Läs mer om Björn

Anna Belking

SMHI

Anna Belking arbetar som prognosmeteorolog på SMHI där hon jobbar som vakthavande meteorolog/TiB och utfärdar bland annat gräs- och skogsbrandsrisker på SMHIs varningshemsida. Anna kommer på Skogsbrandskydd, tillsammans med Stefan Andersson på MSB, att ge en tillbakablick på Brandrisksäsongen 2020.

Läs mer om Anna

Peter Helge

Räddningstjänsten Västervik

Peter Helge har arbetat på Räddningstjänsten Västervik sedan 1991. Han började som deltidsbrandman och har sedan gått vidare som brandman heltid, brandförman heltid, förebyggande brandmästarexamen och räddningsledning C. Idag är han ansvarig för den operativa verksamheten i Västerviks kommun och arbetar operativt som RCB. Peter Helge kommer tillsammans med Anna Stenbeck att berätta om Skogsbränder i Västervik där de använde sig av flygande resurser.

Läs mer om Peter

Christer Björkman

Umeåregionens brandförsvar

Christer Björkman är verksamhetsstrateg på Umeåregionens brandförsvar och arbetar med utredningar och övergripande frågor inom förvaltningen. Christer kommer på Skogsbrand 2021 att prata mer om Räddningstjänstens erfarenheter och frågorna kring när det gäller eftersläckning och överlämning.

Läs mer om Christer

Leif Sandahl

MSB

Leif Sandahl är brandingenjör och sakkunnig på MSB. På Skogsbrand 2021 kommer Leif att berätta om förbättringar och uppdateringar av Brandrisksystemet som drivs av SMHI på uppdrag av MSB.

Läs mer om Leif

Petronella Norell

MSB

Petronella Norell arbetar som tf enhetschef på Enheten för nationella insatser och civilskydd på MSB. Petronella kommer på Skogsbrand 2020 att berätta om hur MSB stärker beredskapen inför skogsbrandssäsongen 2020.

Läs mer om Petronella

Adam Dybbroe

SMHI

Adam är forskningsledare och satellitexpert på SMHI. Han leder bl.a. en liten grupp som ansvarar för all real-tidsbearbetning av satellitdata från råa data som hämtas ned i Norrköpping till färdiga produkter till användare inom och utanför SMHI, inklusive de meteorologiska och oceanografiska modelsystemen. Adam kommer på Skogsbrand, tillsammans med Björn Lasell, att berätta mer om detektering och varningssystem.

Läs mer om Adam

SKOGSBRAND 2021

ANMÄLAN

Anmäl dig till Skogsbrand 2021 nu!

Läs mer

PROGRAM

Skogsbrand 2021 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

FÖRELÄSARE

Adam Dybbroe

SMHI

Adam är forskningsledare och satellitexpert på SMHI. Han leder bl.a. en liten grupp som ansvarar för...

Läs mer om våra föreläsare här