Skogsbrand 2020

Välkommen till Webbinarium Skogsbrand 2021
17 mars kl 9.00-14.30

Inför sommaren 2020 stärktes beredskapen för att bekämpa Skogs- och gräsbränder i Sverige genom att vi fick stärkta resurser i form av bl.a två nya skopflygplan. Det skapades också en nya förstärkningsresurser för att stärka den kommunala räddningstjänsten. På Skogsbrand 2021 kommer vi bl.a. att berätta mer om detta samt sammanfatta och utvärdera skogsbrandssäsongen 2020.

Årets konferens kommer att presenteras och genomföras som ett webbinarium den 17 mars.

Skogsbrand 2021 arrangeras av Informationsbolaget i samverkan med Räddningstjänsten Jämtland och MSB.

Skogsbrand 2021 Skogsbrand - Webbinarium 17 mars 2021 - Skogsbrand

Skogsbrand 2021 kommer bl.a. att innehålla följande programpunkter


  • Utvärdering och statistik skogsbrandåret 2020
  • Erfarenheter aktuella händelser
  • Förstärknings- och flygresurser
  • Rapport från luften – Helikopterpilot berättar
  • Utveckling av Brandrisksystem
  • Eftersläckning och efterbevakning
  • Information från Skogsforsk
  • Detektering och varningssystem

Erbjudande grupplicens

Fullständigt program med tider och föreläsare presenteras inom kort. Webbinariet riktar sig till räddningstjänster, kommuner, länsstyrelser, skogsbolag, skogsentreprenörer, skogsstyrelsen samt övriga myndigheter och aktörer som berörs av skogsbränder och effekterna av dessa. Hur kan vi utveckla och ta del av varandras erfarenheter vid en händelse?

En nyhet inför Skogsbrand 2021 är att vi erbjuder räddningstjänsterna en s.k “Grupplicens”. Detta innebär att ni får fritt antal inloggningar för att möjliggöra att så många av era medarbetare som möjligt inom er organisation ska kunna följa konferensen. De räddningstjänster som köper “Grupplicens” får också tillgång att se konferensen i efterhand. Mer information hittar du här.

Välkommen att anmäla dig till Skogsbrand 2021 17 mars 2021!